Embajada en República Checa

Pro pracující se zaměstnavatelem v Argentině

Vízum pro pracovníky s písemnou smlouvou od právnických nebo fyzických osob v Argentině, pro které budou pracovat dle argentinského pracovního práva.

Argentinský zaměstnavatel musí vyřídit pro žadatele u Národního migračního úřadu (Dirección Nacional de Migraciones, DNM)  Vstupní povolení (Permiso de Ingreso). Po jeho obdržení může cizinec vyřídit vízum na konzulátu příslušném pro místo jeho bydliště (nebo u toho, který je vyznačen ve “vstupním povolení).

Požadavky:

1/ Domluvit si  návštěvu na konzulátu na tel. (+420) 224 227 248

2/ Platný pas

3/ Vstupní povolení  (Permiso de Ingreso de la DNM)

4/ Podle požadavku DNM (Národního migračního úřadu) je třeba doložit:

a/ pracovní smlouvu odpovídající platným argentinským zákonům, s klauzulí, která podmiňuje její počátek schválením od migračního úřadu. Pracovní smlouva musí být podepsána zaměstnavatelem nebo jeho zplnomocněným zástupcem (s ověřeným podpisem od notáře (escribano público) a notářské komory (Colegio de Escribanos), nebo od Národního  migračního úřadu (DNM). Cizinec, který pracovní smlouvu uzavírá, ji musí podepsat na  konzulátu.

b/ potvrzení vydané zahraničním podnikem, ve kterém je uvedeno, že pracovník byl jeho zaměstnancem ještě před podáním žádosti o pobyt v Argentině, s notářsky ověřeným podpisem a apostilou. Toto platí pro případ, že se pracovník stěhuje do Argentiny za účelem práce v pobočce zahraničního podniku, s nímž je již v pracovním vztahu.

5/ Vyplněný formulář žádosti o vízum a podepsaný žadatelem.

6/ Dvě fotografie 4 x 4 cm.

7/ Rodný list pro cizinu, v originále a s apostilou

8/ Případně oddací list – v originále a legalizovaný apostilou

9/ Případně doklad o rozvodu – v originále a legalizovaný apostilou

10/ Výpis z trestního rejstříku (certificado de carencia de antecedentes penales) ze země původu žadatele nebo ze země, kde žadatel žil déle než rok během posledních tří let,  s apostilou  (ve španělštině, nebo s  ověřeným  překladem)

11/ Podepsané místopřísežné prohlášení o čistém mezinárodním  trestním rejstříku 

12/ Rozhovor se zástupcem konzulátu

13/ Zaplacení konzulárního poplatku 250,- USD

Žádost o vízum a s doprovodnými dokumenty je třeba předložit alespoň měsíc předem.

 

Vyřízení  náležitostí pracovního pobytu přímo v Argentině

Podle Nařízení DNM No. 40.064/07 o cizincích ze zemí mimo Mercosur, cizinci, kteří si chtějí vyřídit svůj pracovní pobyt  u argentinského zaměstnavatele,  se musejí  dostavit na  migrační úřad (DNM)  a předložit:

1/ Platný pas

2/ Potvrzení o vstupu do země

3/ Originální rodný list legalizovaný apostilou

4/ Při věku nad 16 let výpis z trestního rejstříku ze země svého původu nebo ze zemí, kde žil déle než rok během posledních tří let, legalizované apostilou

5/ Výpis z argentinského trestního rejstříku, vydaný Argentinskou federální policií  (Policía Federal Argentina), nebo Národním rejstříkem trestů (Registro Nacional de Reincidencia)

6/ Místopřísežné prohlášení o čistém mezinárodním trestním rejstříku

7/ Odpovídající doklad o zaplacení poplatku Tasa retributiva de servicios

8/ Předběžná pracovní smlouva, podepsaná zaměstnavatelem a zaměstnancem, s osobními údaji obou stran,  náplní práce, pracovní dobou, trváním pracovního vztahu,  platem a číslem CUIT zaměstnavatele. Podpisy budou muset být ověřeny notářem nebo zástupci DNM v době začátku projednávání

9/ Potvrzení o zápisu zaměstnavatele u Federální správy veřejných příjmů (AFIP, Administración Federal de Ingresos Públicos)

Důležité: Tato informace je orientační a  může se lišit podle konkrétní situace, proto se doporučuje v dostatečném předstihu kontaktovat DNM (Národní migrační úřad) přímo, nebo prostřednictvím případného zaměstnavatele.

AttachmentSize
PDF icon Vysvětlivky.pdf223.18 KB
PDF icon Formulář 2018140.17 KB