Embajada en República Checa

Databáze investičních projektů

Banka projektů kapitálových investic – BaPIP (podle zkratky ve španělštině) byla vytvořena Sekcí pro rozvoj investic a podpory obchodu argentinského Ministerstva zahraničních věcí a představuje databázi investičních projektů. Hlavním cílem tohoto nástroje je usnadnit přístup potenciálních investorů z celého světa k nejrůznějším investičním příležitostem, které se v Argentině nabízejí.

Aktuálně v ní lze nalézt okolo sedmdesáti investičních projektů v celkové hodnotě 2,3 miliardy dolarů. Informace o jednotlivých projektu je k dispozici ve španělském a anglickém jazyce. Převažujícími výrobními odvětvími jsou potraviny a nápoje, informační technologie, energetika, chemický průmysl a doprava.

Seznam investičních projektů je k dispozici na stránce bapip.inversiones.gov.ar/en. Základní údaje o každém projektu jsou volně přístupné a obsahují následující informace: navrhovatel projektu (podnik, družstvo, apod.), sponsor, pokud existuje, odvětví, umístění, účel investice, celková investiční částka, požadovaný kapitál, stádium realizace projektu a investiční cíle.

Pro přístup k podrobným informacím je třeba se zaregistrovat. Registrovaní uživatelé mohou získat informace o navrhovateli investičního projektu (odvětví, délka existence podniku, počet zaměstnanců, výrobky nebo služby, které podnik v současné době nabízí) o investičním projektu (činnost, odvětví, účel investice, cílový trh, fáze projektu, umístění a trhy, kam je investice určena) o potřebě financování (odhadovaná celková hodnota projektu, minimální požadovaná investiční částka, preferovaný způsob financování), o obchodních příležitostech, atd.

Portál obsahuje také informace o Argentině, investičních pobídkách, právním rámci, daňové soustavě, bankovním systému a o různých výrobních odvětvích v zemi.
 

En esta sección