Embassy in Czechia

Podpis soukromé osoby

Konzulární oddělení potvrzuje pouze pravost podpisu žadatele, aniž by se vyjadřovalo k obsahu dokladu či k pravdivosti prohlášení podepisujícího.

Požadavky:

1/ Vyžádat si telefonicky přijetí na konzulátu +420 224 227 248

2/ Dostavit se na konzulát osobně a doložit svoji totožnost pasem, nebo občanským průkazem

3/ Vyplnit podpisový formulář (Registro de Firma)

4/ Podpis dokladu na místě (smlouvy, formuláře, místopřísežného prohlášení, atd.)

5/ zaplacení konzulárního poplatku 60 USD za každý podpis k ověření