Embajada en República Checa

Potvrzení o původu zboží

Argentina a Česká republika jsou účastníky Haagské konvence o apostile, dle níž   konzulární oddělení může ověřovat pouze doklady vystavené diplomatickými a konzulárními pracovníky, a dále dokumenty administrativní, které se přímo vztahují k  obchodnímu či celnímu úkonu.

Potvrzení o původu zboží (Certificados de Origen) musejí být ověřena konzulárními úřady s právní způsobilostí v zemi původu zboží, jedná-li se o vývoz do Argentiny.

Požadavky pro legalizaci potvrzení o původu zboží:

1/ Potvrzení musí být v originále

2/ Musí být již  ověřeno Českou obchodní komorou a podpis úředníka komory musí být v registrech konzulátu

3/ Odesílatelem (consignador) musí být český podnik a příjemcem zboží (consignatario) musí být podnik z Argentiny

4/ V textu potvrzení musí být seznam zboží, které bude vyvezeno do Argentiny, a číslo obchodní faktury

5/ Kopie obchodní faktury

6/ konzulární poplatek činí 200 USD