Embajada en República Checa

VACANTE CHOFER - VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO ŘIDIČ

Fecha de actualización: 23/03/2022
Oportunidad laboral - Pracovní příležitost

 

ČESKÁ VERZE NÁSLEDUJE

SE AGRADECE SU DIFUSIÓN

 

VACANTE CHOFER/MENSAJERO/TAREAS GENERALES

 

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EN LA REPÚBLICA CHECA

 

La Embajada de la República Argentina en la República Checa ha iniciado un proceso de identificación y selección de interesados para cubrir una vacante para desempeñarse como chofer, mensajero y tareas generales de la Embajada.

 

La fecha límite para remitir solicitudes es el 31 de marzo de 2022 a las 23:59, horario de Praga.

 

Perfil del puesto

 

El puesto consiste en una vacante de tiempo completo para tareas de chofer, mensajero y tareas generales de la embajada.

 

Funciones y responsabilidades:

Como Conductor Oficial:

 • Conducir con seguridad en todo momento y respetando las leyes y reglamentos de tránsito locales.
 • Coordinar diariamente sus tareas con las áreas administrativas y operativas, conforme la agenda del señor Embajador.
 • Llevar a cabo tareas de mensajería para recoger y entregar documentos oficiales.
 • Llevar a cabo tareas de apoyo con las áreas administrativas de la embajada y la residencia oficial.

Mantenimiento de vehículos:

 • Asegurar que los vehículos de la embajada permanezcan limpios antes y después de cada viaje oficial.
 • Realizar inspecciones diarias de los vehículos de la embajada a fin de asegurar de que los mismos se encuentren operativos.
 • Informar inmediatamente al área administrativa de la Embajada cualquier defecto observado o accidente ocurrido.
 • Otro tipo de tareas afines que la Embajada requiera.

 

 

Requisitos excluyentes

 

 • Ser nacional de alguno de los países que conforman el espacio Schengen o contar con residencia legal vigente en la República Checa al momento de la postulación. El tipo de residencia deberá contemplar la posibilidad de trabajar legalmente.
 • Licencia de conducir válida (al menos para vehículos ligeros manuales y automáticos).
 • No poseer antecedentes penales (es necesario presentar el correspondiente certificado que lo acredite).
 • Conocimientos básicos de mantenimiento de automóviles.
 • Buen dominio del idioma checo y del españolo el inglés.
 • Conocimientos básicos de aplicaciones de navegación y mensajería para teléfonos celulares.
 • Capacidad de recabar y transmitir información de manera clara y precisa.

 

Cualidades adicionales valoradas para el puesto

 

 • Estudios secundarios completos.
 • Experiencia en puestos similares, tanto como chofer o como asistente para tareas generales.
 • Disponibilidad para comenzar de forma inmediata

 

Condiciones de trabajo

 

Completado satisfactoriamente el período de prueba, el contrato será de un año, renovable luego de dicho plazo. Las condiciones están regidas por la normativa laboral checa. Se ofrece un ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.

 

Proceso de selección

 

Los/as interesados/as deberán remitir su Curriculum Vitae (antecedentes profesionales) a la casilla eches-convocatorias@mrecic.gov.ar

Todas las solicitudes deben recibirse antes de las 23:59 hora local en la fecha límite de solicitud especificada (31 de marzo de 2022).

Solo se contactará a aquellos candidatos preseleccionados. Los solicitantes convocados para una entrevista serán evaluados en las competencias básicas enumeradas anteriormente.

Solo podrán postularse personas cuya residencia se encuentren República Checa.

 

 

-----------------------------------------------------

 

 

ČESKÁ VERZE

 

PROSÍME O SDÍLENÍ

 

VOLNÉ PRACOVNÍ MÍSTO ŘIDIČ/KURÝR/ASISTENTA PRO OBECNÉ POVINNOSTI

 

VELVYSLANECTVÍ ARGENTINSKÉ REPUBLIKY

V ČESKÉ REPUBLICE.

 

Velvyslanectví Argentinské republiky v České republice zahájilo výběrové řízení na obsazení volného pracovního místa řidiče, kurýra a asistenta pro zajišťování obecných povinností na velvyslanectví.

 

Lhůta pro podání přihlášek končí 31. března 2022 ve 23:59 hodin pražského času.

 

 

Náplň činnosti

 

Pozice je na plný úvazek a je zaměřená na práci řidiče, kurýra a asistenta pro zajišťování obecných úkolů na velvyslanectví.

 

Povinnosti a odpovědnosti:

 

Jako oficiální řidič:

 • Je nezbytné vždy jezdit bezpečně a v souladu s místními dopravními zákony a předpisy.
 • Zvládat koordinaci každodenních úkolů s administrativními a provozními oblastmi podle rozvrhu velvyslance.
 • Vykonávat kurýrní služby při přijímání a doručování úředních dokumentů.
 • Plnit podpůrné úkoly v administrativních oblastech velvyslanectví a rezidence velvyslance.

 

 

Pracovník bude mít na starosti také údržbu vozidel. To znamená, že bude potřeba:

 • Zajistit, aby vozidla velvyslanectví byla před každou služební cestou a po ní čistá.
 • Provádět denní kontroly vozidel velvyslanectví s cílem zajistit jejich provozuschopnost.
 • Při zjištění závady nebo nehody, je nezbytné neprodleně tuto infromaci sdělit administrativnímu oddělení velvyslanectví.
 • Je žádoucí plnit další související úkoly podle požadavků velvyslanectví

 

 

Nezbytné předpoklady uchazeče

 

 

 • Státní příslušnost některého ze států Schengenského prostoru, nebo mít platné povolení k pobytu v České republice v době účasti na výběrovém řízení. Typ pobytu musí zahrnovat možnost legálně pracovat.
 • Platný řidičský průkaz (alespoň pro lehká vozidla s manuální a automatickou převodovkou).
 • Čistý trestní rejstřík (vyžaduje se výpis z rejstříku trestů).
 • Základní znalosti údržby automobilů.
 • Dobrá znalost českého jazyka, anglického a španělského jazyka.
 • Základní znalost navigačních aplikací a aplikací pro zasílání zpráv pro mobilní telefony.
 • Schopnost přijímat a předávat jasné a přesné informace.

 

 

 

Doplňující předpoklady hodnocené pro přijetí na uvedenou pozici

 

 • Ukončené středoškolské vzdělání.
 • Zkušenosti na podobných pozicích, buď jako řidič, nebo jako asistent pro obecné úkoly.
 • Možnost nastoupit ihned.

 

 

Pracovní podmínky

 

Po úspěšném završení zkušební doby bude smlouva uzavřena na jeden rok s možností prodloužení po uplynutí této doby. Podmínky se řídí českými pracovněprávními předpisy. Nabízíme dynamické pracovní prostředí založené na spolupráci.

 

 

Průběh výběrového řízení

 

Zájemci zašlou svůj životopis na e-mail: eches-convocatorias@cancilleria.gov.ar.

 

Všechny přihlášky musí být doručeny do 23:59 místního času ve stanovené lhůtě pro podání přihlášek (31. března 2022).

 

Kontaktováni budou pouze uchazeči, kteří se dostanou do užšího výběru. Uchazeči pozvaní k pohovoru budou hodnoceni na základě výše uvedených klíčových kompetencí.

 

Žádat mohou pouze osoby s bydlištěm v České republice.

agencia argentina de inversiones y comercio internacional

Fondo argentino de cooperación sur-sur y triangular